ZPEW
Adres: ul. Szkolna 15, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Powiększ tekst: + -

Aktywna Tablica

Data publikacji: 2019-12-04

  Protokół z zebrania koordynatorów nauczycielskich zespołów samokształceniowych  w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej w ramach udziału w ,,Programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 - ,,Aktywna tablica”

      Dnia 15.12.2020 r. w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej odbyło się zebranie koordynatorów (lista obecności w załączniku) w ramach programu ,,Aktywna tablica”. Zarządzeniem dyrektora placówki pana Marcina Kruka powołany został e – koordynator ,,Aktywnej tablicy” – Jerzy Dobaj oraz koordynatorzy nauczycielskich zespołów samokształceniowych wraz z członkami w składzie:

SZKOŁA PODSTAWOWA:

·         Iwona Kutera – koordynator w Szkoły Podstawowej

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI SAMOKSZTAŁCENIOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ:

Marzena Grzelec,  Milena Łęcka, Monika Gołofit, Katarzyna Krakowiak, Magdalena Kupczewska

BRANŻOWA  SZKOŁA I STOPNIA:

·         Ilona Wątła – koordynator w Branżowej Szkole I Stopnia

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI SAMOKSZTAŁCENIOWYCH W BRANŻOWEJ SZKOLE  
I STOPNIA:

Monika Supernat, Ludomir Wątor, Ewa Binkowska, Tomasz Kołacz, Martyna Łutczyk

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:

·         Izabela Sieczka – koordynator W Liceum Ogólnokształcącym

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI SAMOKSZTAŁCENIOWYCH W  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM :

Ludomir Wątor, Beata Witkowska, Jolanta Stępień, Kinga Woźniak, Marta Gwóźdź

 

        Działania dotyczące wdrażania stosowania TIK w procesie nauczania w ramach Programu będą polegały na:

1.      Uczestniczeniu w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu (5 nauczycieli).

2.      Uczestniczeniu przez przynajmniej jednego nauczyciela Szkoły Podstawowej, Branżowej Szkoły I Stopnia, Liceum Ogólnokształcącego w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu:

a)      Udział w co najmniej trzech spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli.

b)      Zorganizowanie w szkole w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych w wykorzystaniem TIK w nauczaniu.

c)      Dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy z nauczycielami,
w szczególności opracowanych zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk.

3.      Wyznaczeniu szkolnego e – koordynatora do koordynowania działań w zakresie stosowania TIK w szkole oraz powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora szkoły i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK.

4.      Wykorzystaniu TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły biorącej udział w Programie, w wymiarze co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w każdym roku szkolnym realizacji Programu od daty zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych.

5.      Przedstawieniu organowi prowadzącemu szkołę ( SP, BSIS, LO) sprawozdania
 z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie:

a)      Ocenę wpływu stosowania TIK w szkołach na zaangażowanie nauczycieli
w procesie nauczania i uczniów w procesie uczenia się.

b)      Charakterystykę problemów i barier w realizacji Programu.

c)      Ocenę stopnia realizacji przez szkołę zadań wynikających z udziału w Programie.

d)     Wypełnieniu ankiet oraz udział w badaniach na potrzeby przeprowadzenia ewaluacji Programu.

     Wyznaczony został kolejny termin spotkania zespołów w dniu 18.01.2021 r.

                                                                                                                                  Protokołowała: Ilona Wątła          ,,Aktywna Tablica 2020” w Branżowej Szkole I Stopnia

W ramach programu wdrażania stosowania TIK w procesie nauczania oraz rozwijania szkolnej infrastruktury, kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych ,,Aktywna tablica 2020” w Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej wdrożono następujące działania: 
1. Uczestniczenie nauczycieli Branżowej Szkoły I Stopnia w konferencjach: a) 11.01.2021 r. ,,Zdalnie i genialnie, czyli Genially w rękach  ucznia". Organizacja wydarzenia: Prywatna Szkoła Podstawowa im. T. Halika w Redzie Koordynacja organizacji, prowadzenie wydarzenia: Irmina Żarska Patronat: Wiosna Edukacji Zaświadczenie potwierdzające udział w wydarzeniu – załącznik do protokołu. b) 13.01.2021 r. ,,Neurodydaktyka i nauka poprzez grupową zabawę". Organizator wydarzenia: Prywatna Szkoła Podstawowa im. T. Halika w Redzie Koordynacja wydarzenia, prowadzenie: Irmina Żarska Patronat: Wiosna Edukacji Zaświadczenie potwierdzające udział w tym spotkaniu – załącznik do protokołu.
2. Udział w szkoleniu z zakresu stosowania TIK w nauczaniu w dniu 07.12.2020 r.: ,,Szkolenie z zakresu obsługi technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz stosowania TIK w nauczaniu”. Szkolenie przeprowadzone w ramach programu ,,Aktywna tablica 2020”. 
3. Uczestniczeniu w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu: a) Udział w co najmniej trzech spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli – spotkanie koordynatorów w dniu 15.12.2020 r., spotkanie zespołu nauczycieli z BSIS dn. 16.12.2020 r., 18.010.2021 r., trzecie spotkanie zaplanowano w marcu 2021 r. (protokoły z zebrań w dokumentacji z przebiegu realizacji programu). b) Zorganizowanie w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli dwóch lekcji otwartych w wykorzystaniem TIK w nauczaniu – lekcje otwarte odbyły się w dniu 08.12.2020 r. podczas zajęć z języka polskiego oraz matematyki. c) Dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy z nauczycielami opracowanych zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk – materiały oraz scenariusze z zajęć udostępniane są na bieżąco nauczycielom stażystom, którzy uczestniczą w otwartych lekcjach w ramach stażu, jak również przykładów dobrych praktyk. 
4. Wykorzystaniu TIK na zajęciach edukacyjnych - od dnia zainstalowania sprzętu w ramach programu nauczyciele wykorzystują TIK podczas zajęć edukacyjnych oraz odnotowują realizację w dziennikach lekcyjnym Branżowej Szkoły I Stopnia. 

          Program ,,Aktywna Tablica 2020” realizowany w ZPE-W

 

Jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole. Zespół Placówek Edukacyjo -Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej przystąpił do rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - ,,Aktywna tablica 2020”. Program finansowany jest ze środków budżetu państwa oraz wkładu własnego organu prowadzącego szkołę – Starostwo Powiatowe w Skarżysku – Kamiennej. Szkoła Podstawowa, Branżowa Szkoła I Stopnia oraz Liceum Ogólnokształcące zostały doposażone w sprzęt o łącznej wartości 52 500 zł. Sale lekcyjne doposażono w tablicę interaktywną, projektory, głośniki, interaktywny monitor dotykowy oraz laptopy. Zakupiony w ramach programu sprzęt jest wykorzystywany w trakcie prowadzonych zajęć. Lekcje są ciekawsze, wzbogacone o treści i ćwiczenia zawarte w multibookach i e-podręcznikach, które przedstawione są w atrakcyjny sposób, co bezpośrednio wpływa na zainteresowanie uczniów. Wzrasta ich motywacja do nauki i ich zaangażowanie, a także aktywność na zajęciach. Wykorzystanie edukacyjnych stron internetowych, gier, zabaw, quizów, programów edukacyjnych oraz całej gamy narzędzi edukacyjnych pozwoli na stałe podnoszenie poziomu nauczania i jakości pracy szkoły. Wpływa znacząco na zapewnianie wysokiej jakości edukacji w naszej placówce.


     

 

 


 

Informacje

Wielkanocne Palmy w ZPEW

0000-00-00 00:00:00

Wielkanocne Palmy w ZPEW

Aktualności

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, 23 marca w świetlicy ZPEW zorganizowano warsztaty na których uczniowie naszej placówki uczyli się wykonywać palmy wielkanocne. Każdy mógł zrobić...

Przekaż 1 % podatku

0000-00-00 00:00:00

Przekaż 1 % podatku

Aktualności

 

PODARUJ UŚMIECH

2020-12-21 00:00:00

PODARUJ UŚMIECH

Aktualności

,,PODARUJ UŚMIECH" W minionym tygodniu uczniowie ZPEW pod opieką p. U.Parszewskiej i p. A. Apanowicz-Bernatek wzięli udział w akcji „Podaruj uśmiech”. Przygotowali i przekazali...

Archiwum

2020-12-13 00:00:00

AKCJA-IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ

Aktualności - archiwum

2020-12-14 00:00:00

BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU JUŻ W ZPEW

Aktualności - archiwum

2020-12-12 00:00:00

GWIAZDKOWA PACZKA DLA SENIORA

Aktualności - archiwum

2020-12-11 00:00:00

Magiczna podłoga dla dzieci niepełnosprawnych-ZBIÓRKA

Aktualności - archiwum

2020-12-10 00:00:00

ANIOŁY SĄ WŚRÓD NAS

Aktualności - archiwum