ZPEW
Adres: ul. Szkolna 15, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Powiększ tekst: + -

EKOPRACOWNIA

Data publikacji: 0000-00-00
Tablica informacyjna w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku - Kamiennej: upowszechnienie informacji dotyczącej otrzymania dofinansowania na utworzenie Ekopracowni - zielonego serca szkoły. Informacja na budynku  Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej, dotycząca otrzymania dofinansowania na utworzenie Ekopracowni- zielonego serca szkoły. 

 
Ekopracownia – zielone serce szkoły w ZPEW


Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej otrzymał dofinansowanie na zadanie pn. „Ekopracownia – zielone serce szkoły” – utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku -Kamiennej.

„EKOPRACOWNIA” dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji w kwocie 44 994, 88 zł.

W ramach programu zostanie utworzona pracownia przyrodnicza z nową bazą dydaktyczną, która pozwoli w innowacyjny sposób realizować treści nauczania. W wyniku realizacji zadania zaplanowano działania zmierzające do prawidłowego ukształtowania wśród uczniów i uczennic świadomości poznawczej, eksperymentalno-badawczej, ekologicznej oraz postaw odpowiedzialności wobec najbliższego środowiska przyrodniczego. Ekopracownia oraz pomoce dydaktyczne stworzą możliwość rozpoznawania własnych zdolności, pokonywanie barier w budowaniu modeli eksperymentalnych, pozwolą wykonywać w bezpiecznych warunkach ciekawe doświadczenia, a przede wszystkim rozbudzą chęć poznania tajemnic świata, kosmosu oraz rozumienie praw rządzących środowiskiem, w którym uczniowie żyją na co dzień.

Zaplanowane do realizacji zadania w ramach programu pozwolą uczniom na ciekawe poznanie ekosystemu, zasad ochrony środowiska, gospodarki wodnej i zrównoważonego rozwoju, jak kreatywne poznanie przyrody podczas zajęć. Działania tj. akcja sprzątania świata, warsztaty edukacyjne, zbiórka karmy dla zwierząt, odpady i recykling - segregacja śmieci, poszukiwanie oznak wiosny, utworzenie warzywniaka, zajęcia terenowe są ze sobą spójne, powiązane tematycznie i wynikają z podstawy programowej kształcenia ogólnego. Realizowane będą poprzez innowacyjne metody i formy zajęć w ramach otrzymanego dofinansowania.  
   

Informacje

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

0000-00-00 00:00:00

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Aktualności

 

,,Inkluzja – edukacja przyszłości”

0000-00-00 00:00:00

,,Inkluzja – edukacja przyszłości”

Aktualności

 KARTA ZGŁOSZENIA   

NIEZŁOMNI NA SZLAKACH GREAN VELO

0000-00-00 00:00:00

NIEZŁOMNI NA SZLAKACH GREAN VELO

Aktualności