ZPEW
Adres: ul. Szkolna 15, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Powiększ tekst: + -

EKOPRACOWNIA

Data publikacji: 0000-00-00


Konkurs organizowany w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”  „EKOPRACOWNIA – ZIELONE SERCE SZKOŁY”

1. Cele konkursu:

– dostarczenie wiedzy na temat recyklingu i powtórnego wykorzystania odpadów;

– rozwijanie inwencji twórczej w zakresie plastyki;

– rozwijanie sprawności manualnej i zdolności plastycznych;

– promowanie twórczości i kreatywności.

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów / uczennic biorących udział w programie ,,Ekopracownia – zielone serce szkoły”.

3. Czas trwania konkursu: od 03.04.2024 r. do 29.04.2024 r.

4. Dowolny temat, forma i technika wykonania pracy - liczy się kreatywność ????
(mogą to być recyklingowe ludziki, stworki, zwierzątka, zabawki itp.).

5. Materiał, który będzie wykorzystany musi pochodzić z odpadów/recyklingu
(np. plastikowa butelka, nakrętki, papier, opakowania po różnych produktach).

6. Każdy uczestnik może wykonać maksymalnie jedną pracę, indywidualnie lub z pomocą opiekuna.

7. Gotowe prace należy składać do świetlicy szkolnej nr 114 - do pani Marty Gwóźdź i pani Katarzyny Krakowiak).

8. Kryteria wyboru prac:

- zgodność tematu konkursu z  wykonaną praca,

- zaangażowanie i motywacja,

- estetyka pracy,

– pomysłowość i kreatywność,

– wrażenie artystyczne;

– wykorzystanie surowców wtórnych.

9. Ogłoszenie wyników odbędzie się 08 maja 2024 r. Nagrodą w konkursie jest dyplom
i drobne upominki.

10. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyznaniem prawa do wykorzystania prac
 oraz danych personalnych w celu popularyzacji konkursu. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, zgodą na publikację danych osobowych
z zamieszczeniem fotografii pracy na stronach internetowych.

 
,,Odpady i recykling. Segregujemy śmieci”  - zajęcia ekologiczne w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej

       29 lutego 2024 roku odbyły się kolejne już zajęcia w Ekopracowni w ramach  zadania pn. ,,Ekopracownia – zielone serce szkoły – utworzenie ekopracowni  w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku- Kamiennej”. 
     W warsztatach uczestniczyły dzieci z Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym w ramach współpracy szkół i przedszkoli. ,,EKOPRACOWNIA” dofinansowana została ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  Gospodarki Wodnej w Kielcach  oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
     Zajęcia poświęcone były dbaniu o środowisko naturalne, przede wszystkim poprzez segregowanie odpadów.  Uczestnicy zostali zapoznani z  różnorodnością przyrody oraz formami jej ochrony, jak również z zagrożeniami. Poznali mechanizmy powstania odpadów komunalnych, wpływ człowieka na stan środowiska poprzez aktywny udział w recyklingu odpadów komunalnych. W czasie zajęć dzieci praktycznie i samodzielnie segregowały śmieci. Została przeprowadzona pogadanka na temat sposobów zapobiegania powstawaniu różnych odpadów przy wykorzystaniu narzędzi edukacyjnych zakupionych w ramach projektu. 
      Zajęcia edukacyjne przyczyniły się do ukształtowania postawy ekologicznej wśród najmłodszych. Zaprezentowane zostały liczne przykłady, jak dzięki drobnym rzeczom można stać się naprawdę EKO w życiu codziennym. 
     W związku z realizacją programu ,,Ekopracownia – zielone serce szkoły” oraz innych działań organizowanych na terenie placówki, serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony naszej szkoły : http://www.zpewskarzysko.pl/

 
 

 
Uroczyste otwarcie Ekopracowni – zielonego serca szkoły w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej

31 stycznia 2024 roku odbyło się oficjalne otwarcie Ekopracowni w ramach  zadania pn. ,,Ekopracownia – zielone serce szkoły – utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej”, dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 44 994, 88 zł.Wartość pracowni 49 994, 31 zł, w tym dotacja 44 994,88 zł (90% kosztów kwalifikowanych) oraz 4 999,43 zł wkład własny wnioskodawcy - Powiatu Skarżyskiego (10% kosztów kwalifikowanych).
Po uroczystym przecięciu symbolicznej wstęgi  głos zabrał dyrektor szkoły Marcin Kruk, który powitał zaproszonych gości, społeczność szkolną oraz lokalną. Następnie przedstawił program Ekopracowni oraz działania, które aktualnie odbywają się w placówce. Zaprezentował zakres wykonanych prac remontowych, a także zakupione wyposażenie.

W wydarzeniu uczestniczyli: 

1. Miłosz Motyka - podsekretarz stanu, wiceminister  Ministerstwa Klimatu i Środowiska 
2. Ryszard Gliwiński - prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
3. Artur Berus - starosta Powiatu Skarżyskiego
4. Małgorzata Połeć - starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach
5. Katarzyna Bilska - członek zarządu Powiatu Skarżyskiego
6. Adam Ciok – radny, członek zarządu Powiatu Skarżyskiego  
7. Barbara Kocia - przewodnicząca Komisji Oświaty Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Skarżyskiego
8. Renata Pacek - naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Skarżysku – Kamiennej  
9. Rada rodziców
10. Dyrektorzy szkół z powiatu skarżyskiego oraz sąsiednich powiatów 
11. Przedstawiciele Związków Zawodowych 

Pracownia przyrodnicza z nową bazą dydaktyczną pozwoli w innowacyjny sposób realizować treści nauczania. W wyniku realizacji zadania zaplanowano działania zmierzające 
do prawidłowego ukształtowania wśród uczniów i uczennic świadomości poznawczej, eksperymentalno-badawczej, ekologicznej oraz postaw odpowiedzialności wobec najbliższego środowiska przyrodniczego. W ramach programu wykonano: malowanie sali, wymianę lamp oświetleniowych na panele energooszczędne LED, wydruk oraz montaż fototapety, zakupiono meble, w tym: szafy na pomoce dydaktyczne, nowoczesne 
i ergonomiczne krzesła oraz stoliki uczniowskie, biurko oraz fotel obrotowy. Zakupiono pomoce multimedialne: monitor interaktywny dotykowy, 9 tabletów, 1 komputer przenośny, urządzenie wielofunkcyjne. Pomoce dydaktyczne: tablica suchościeralna, zestaw do oczyszczania wody, zestaw do badania gleby, zestaw Biodegradowalność, zestawy uczniowskie – Biologia-Przyroda, Energia wiatru, mini zestaw uczniowski Biologia, planety – ekspozycje przymocowane do sufitu, zestaw badacza planet, ciężarówka do segregacji śmieci, sprzątanie świata – recykling, mikroskop, model wewnętrznej struktury Ziemi, tablice edukacyjne. 

Ponadto, podczas otwarcia w ramach zadania zorganizowana została wystawa prac uczniów z Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych pt. ,,Recykling w sztuce”. Uroczystość uświetniły warsztaty szkoleniowe ,,Ceramiczny recykling”, 
w których uczestniczyli uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej, Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Bursy Szkolnej oraz z ZPEW. Podczas szkolenia uczestnicy stosowali narzędzia/techniki przygotowania mas do toczenia oraz ich recykling, narzędzia do modelowania i pracy na kole garncarskim.

Jesteśmy przekonani, że eko-pracownia przyczyni się do kształtowania wśród uczniów świadomości ekologicznej i odpowiedzialnych postaw za stan środowiska, w którym żyjemy.  Pomoce dydaktyczne unowocześnią pracę nauczycieli oraz uaktywnią młodzież do podejmowania działań proekologicznych. 


Linki do artykułów medialnych:
 


Bądź eko – segreguj odpady– zajęcia ekologiczne w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej

       24 stycznia 2024 roku odbyły się kolejne zajęcia w Ekopracowni w ramach  zadania pn. ,,Ekopracownia – zielone serce szkoły – utworzenie ekopracowni  w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku- Kamiennej”. 
     W warsztatach uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jagodnem oraz Szkoły Podstawowej z ZPEW.  ,,EKOPRACOWNIA” dofinansowana została 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  Gospodarki Wodnej w Kielcach  oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
       Celem zajęć było rozwijanie świadomości ekologicznej związanej z potrzebą ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów oraz ich właściwym zagospodarowaniem. Narzędzia edukacyjne wykorzystywane podczas zajęć to m.in. samochód na odpady – pomoc dydaktyczna, biodegradowalność, mikroskop, recykling biologia – zestaw uczniowski, tablica suchościeralna, monitor dotykowy, gry multimedialne, urządzenie wielofunkcyjne – pomoce zakupione w ramach programu. 
        Nowoczesne  środki dydaktyczne wykorzystane podczas zajęć to doskonała forma połączenia teorii w praktyce, doświadczanie przez przeżywanie, adekwatne do rodzaju przeprowadzonych zajęć, wykorzystane w sposób kreatywny poprzez pracę w małych grupach.
     Tematem przewodnim zajęć było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: ,,Dlaczego warto segregować śmieci ? ….” Podczas warsztatów wykorzystano metodę stacji dydaktycznych - uczniowie rozwiązywali zadania oraz pracowali w zespołach nad zadaniem pn. ,,Recykling design”. Zajęcia poszerzyły wiedzę i umiejętności uczniów/uczennic w zakresie oceny stanu i potencjału środowiska przyrodniczego oraz działań służących zrównoważonemu rozwojowi. Uczestnicy warsztatów zapoznali się ze spektrum możliwych działań, które są kluczowe w gospodarowaniu środowiskiem. Rozwojowi kompetencji miękkich uczestników służyły: zróżnicowane strategie oraz metody i formy nauczania (problemowe, aktywizujące, praca w zespołach).  
      Kolejne zajęcia już 31 stycznia 2024 roku. W tym dniu odbędzie się również oficjalne otwarcie Ekopracowni. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony naszej placówki: http://www.zpewskarzysko.pl/
 


 


,,Zbiórka karmy dla zwierząt w ramach działań i postaw proekologicznych - wrażliwości i poczucia obowiązku wobec istot żywych”–w ramach programu „EKOPRACOWNIA – ZIELONE SERCE SZKOŁY” w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej

 

18 grudnia 2023 roku odbyły się kolejne zajęcia w Ekopracowni w ramach  zadania pn. ,,Ekopracownia – zielone serce szkoły – utworzenie ekopracowni  w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej”.W akcji uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Jana Pawła II w Skarżysku-Kamiennej oraz Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych.  ,,EKOPRACOWNIA” dofinansowana została ze środków Wojewódzkiego FunduszuOchrony Środowiska  Gospodarki Wodnej w Kielcach  oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Głównym założeniem i celem akcji było uwrażliwienie uczniów na los zwierząt, chęć kształtowania gotowości niesienia pomocy oraz pokazanie, w jaki sposób sami mogą pomóc i wpłynąć na poprawę sytuacji zwierząt. Akcje poprzedziływarsztaty dotyczące kształtowania postaw proekologicznych.Narzędzia wykorzystane podczas zajęć to ekran dotykowy, tablety, komputer przenośny, urządzenie wielofunkcyjne, tablica suchościeralna, zakupione w ramach programu.

Tematem przewodnim warsztatów było uświadomienie uczestnikom, jak można pomóc zwierzętom w przetrwaniu zimy. Podsumowaniem było zorganizowanie akcji zbierania karmy dla psów. Uczniowie wspólnie wykonali plakat, który ma zachęcić całą społeczność lokalną do uczestnictwa w przedsięwzięciu. 


 
Wszechświat i Układ Słoneczny – warsztaty edukacyjne w ramach programu „EKOPRACOWNIA – ZIELONE SERCE SZKOŁY” w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej

       12 grudnia 2023 roku odbyły się pierwsze zajęcia w Ekopracowni w ramach  zadania pn. ,,Ekopracownia – zielone serce szkoły – utworzenie ekopracowni  w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku- Kamiennej”. Program obejmuje uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z ZPEW, społeczność lokalną nauczycieli, rodziców. Szkoły objęte wparciem Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW) w ramach pilotażu (Przedszkole w Jagodnem, Przedszkole w Skarżysku Kościelnym, Przedszkole Nr 7 i Szkoła Podstawowa nr 7 w Skarżysku-Kamiennej, Szkoła Podstawowa nr 5 w Skarżysku-Kamiennej, Szkoła Podstawowa nr 3 w Suchedniowie, Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kamiennej, Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej, I Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kamiennej). W warsztatach uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Jana Pawła II w Skarżysku- Kamiennej oraz Szkoły Podstawowej w ZPEW.  ,,EKOPRACOWNIA” dofinansowana została ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  Gospodarki Wodnej w Kielcach  oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

      Celem warsztatów było poszerzenie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów poprzez stwarzanie bezpośrednich relacji ze światem, praktyczne działanie oraz zabawę, poznanie położenie Słońca i innych planet Układu Słonecznego. Narzędzia dydaktyczne wykorzystane podczas zajęć to zestaw badacza planet, zestaw planet przymocowanych do sufitu, model wewnętrznej struktury ziemi, ekran dotykowy, komputer przenośny oraz tablety zakupione w ramach programu.

        Podczas warsztatów omówiono budowę Układu Słonecznego na podstawie trójwymiarowej planszy, współczesną klasyfikację Układu Słonecznego, podział planet ze względu na budowę. Uczestnicy zostali zapoznani z prezentacją multimedialną pt. „Układ Słoneczny”. Uporządkowywali planety Układu Słonecznego na ekranie dotykowym według kolejności od Słońca. Wykonywali również ćwiczenia praktyczne przy pomocy środków dydaktycznych zakupionych w ramach projektu. Podsumowaniem zajęć było wykonanie modelu Układu Słonecznego według własnego pomysłu.

    Zajęcia edukacyjne poszerzyły wiedzę i umiejętności uczniów/uczennic w zakresie wzbogacenia wiadomości na temat Układu Słonecznego dzięki zastosowanym metodom i formą pracy - uczenie przez doświadczenie. Model ten opiera się na aktywnym przyswajaniu wiedzy, uświadomieniu i rozbudzeniu zainteresowań uczniów.

       Kolejne zajęcia już niebawem. Oficjalne otwarcie Ekopracowni nastąpi w styczniu 2024 roku. Zapraszamy do odwiedzenia strony naszej placówki: http://www.zpewskarzysko.pl/

 


Tablica informacyjna w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku - Kamiennej: upowszechnienie informacji dotyczącej otrzymania dofinansowania na utworzenie Ekopracowni - zielonego serca szkoły. Informacja na budynku  Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej, dotycząca otrzymania dofinansowania na utworzenie Ekopracowni- zielonego serca szkoły. 

 
Ekopracownia – zielone serce szkoły w ZPEW


Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej otrzymał dofinansowanie na zadanie pn. „Ekopracownia – zielone serce szkoły” – utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku -Kamiennej.

„EKOPRACOWNIA” dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji w kwocie 44 994, 88 zł.

W ramach programu zostanie utworzona pracownia przyrodnicza z nową bazą dydaktyczną, która pozwoli w innowacyjny sposób realizować treści nauczania. W wyniku realizacji zadania zaplanowano działania zmierzające do prawidłowego ukształtowania wśród uczniów i uczennic świadomości poznawczej, eksperymentalno-badawczej, ekologicznej oraz postaw odpowiedzialności wobec najbliższego środowiska przyrodniczego. Ekopracownia oraz pomoce dydaktyczne stworzą możliwość rozpoznawania własnych zdolności, pokonywanie barier w budowaniu modeli eksperymentalnych, pozwolą wykonywać w bezpiecznych warunkach ciekawe doświadczenia, a przede wszystkim rozbudzą chęć poznania tajemnic świata, kosmosu oraz rozumienie praw rządzących środowiskiem, w którym uczniowie żyją na co dzień.

Zaplanowane do realizacji zadania w ramach programu pozwolą uczniom na ciekawe poznanie ekosystemu, zasad ochrony środowiska, gospodarki wodnej i zrównoważonego rozwoju, jak kreatywne poznanie przyrody podczas zajęć. Działania tj. akcja sprzątania świata, warsztaty edukacyjne, zbiórka karmy dla zwierząt, odpady i recykling - segregacja śmieci, poszukiwanie oznak wiosny, utworzenie warzywniaka, zajęcia terenowe są ze sobą spójne, powiązane tematycznie i wynikają z podstawy programowej kształcenia ogólnego. Realizowane będą poprzez innowacyjne metody i formy zajęć w ramach otrzymanego dofinansowania.  
   

Informacje

Ekopracownia - Zielone Serce Szkoły

0000-00-00 00:00:00

Ekopracownia - Zielone Serce Szkoły

Aktualności

 Bądź eko – segreguj odpady– zajęcia ekologiczne w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej       24 stycznia 2024 roku odbyły się kolejne...

,,Inkluzja – edukacja przyszłości”

0000-00-00 00:00:00

,,Inkluzja – edukacja przyszłości”

Aktualności

 KARTA ZGŁOSZENIA   

NIEZŁOMNI NA SZLAKACH GREAN VELO

0000-00-00 00:00:00

NIEZŁOMNI NA SZLAKACH GREAN VELO

Aktualności