ZPEW
Adres: ul. Szkolna 15, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Powiększ tekst: + -

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Data publikacji: 2020-09-21

Szkoła Przysposabiająca do Pracy zapewnia kontynuację procesu edukacyjno – terapeutycznego po ukończeniu szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz niepełnosprawnością sprzężoną.

Celem nadrzędnym jest przygotowanie  uczniów do dojrzałego życia w społeczeństwie wspomaganie autonomii, utrwalanie dotychczasowych i nabywanie nowych umiejętności dotyczących funkcjonowania osobistego oraz przygotowania do podjęcia aktywności zawodowej w zakładach pracy chronionej, warsztatach terapii zajęciowej i we własnym gospodarstwie domowym. 

Uczniowie uczestniczą w projekcie „Mieszkanie Treningowe”. Trening mieszkaniowy odbywa się w formie pięciodniowych turnusów w maksymalnie 5-cio osobowych zespołach. Pobyt wychowanka odbywa się  pod opieką asystentów- trenerów  posiadających odpowiednie predyspozycje psychoosobowe. Jest to forma nauki funkcjonowania w grupie i społeczności lokalnej, podejmowania decyzji oraz gospodarowania wolnym czasem. 

Informacje

NIEZŁOMNI NA SZLAKACH GREAN VELO

0000-00-00 00:00:00

NIEZŁOMNI NA SZLAKACH GREAN VELO

Aktualności

 

Kampania społeczna wspierająca rozwój społeczności lokalnej w ramach działania SCWEW Skarżysko – Kamienna

0000-00-00 00:00:00

Kampania społeczna wspierająca rozwój społeczności lokalnej w ramach działania SCWEW Skarżysko – Kamienna

Aktualności

,,Kampania społeczna wspierająca rozwój społeczności lokalnej” w ramach działania SCWEW Skarżysko – Kamienna 1 czerwca 2022 roku we współpracy z Zespołem Placówek Edukacyjno – Wychowawczych,...

XIII Festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi „Bawmy się razem”

0000-00-00 00:00:00

XIII Festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi „Bawmy się razem”

Aktualności

19 maja 2022 roku w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku – Kamiennej odbył się XIII Festiwal Twórczości Artystycznej ,,Bawmy się Razem” zorganizowany przez Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczy...

Archiwum

0000-00-00 00:00:00

PROJEKT ,,NIEZŁOMNI W KORONIE GÓR"

Aktualności - archiwum

0000-00-00 00:00:00

ZPEW-SPOT

Aktualności - archiwum

0000-00-00 00:00:00

ZAPRASZAMY DO ZPEW !

Aktualności - archiwum