ZPEW
Adres: ul. Szkolna 15, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Powiększ tekst: + -

Co dalej po szkole specjalnej

Data publikacji: 0000-00-00
Przed wyborem placówki edukacyjnej dla swojego dziecka rodzice powinni przede wszystkim zadać sobie pytanie, co dalej po szkole specjalnej. W przypadku Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych dla dzieci, które ukończyły szkołę podstawową, do wyboru pozostaje Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Przysposabiająca do Pracy oraz Branżowa Szkoła Zawodowa I stopnia.
Czytaj więcej Dzieci mogą zatem bezpiecznie kontynuować swój proces edukacyjno-terapeutyczny dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym lub z niepełnosprawnością sprzężoną. Liceum Ogólnokształcące daje możliwość przystąpienia do egzaminu dojrzałości dla młodzieży z autyzmem, niepełnosprawnej ruchowo, słabowidzącej lub słabosłyszącej. Szkoła Przysposabiająca do Pracy przygotowuje do podjęcia aktywności zawodowej młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz niepełnosprawnością sprzężoną. Natomiast Branżowa Szkoła Zawodowa I stopnia uczy zawodu podopiecznych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niepełnosprawnością ruchową, autyzmem, słabosłyszeniem lub słabowidzeniem.

Praca po szkole specjalnej

Dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy zadają sobie pytanie, co dalej po szkole specjalnej, mamy dobre wiadomości. Ich podopieczni, którzy ukończyli Szkołę Przysposabiającą do Pracy, mogą w przyszłości znaleźć zatrudnienie w zakładach pracy chronionej, a także w ramach warsztatów terapii zajęciowej lub we własnym gospodarstwie domowym. Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego, którzy zdali maturę, mogą kontynuować ścieżkę edukacyjną na uczelniach wyższych. Z kolei młodzież, która ukończyła Branżową Szkołę Zawodową I stopnia, może pracować w wyuczonym zawodzie. Szkoły ponadpodstawowe, które wchodzą w skład Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w mieście Skarżysko-Kamienna, przygotowują swoich podopiecznych nie tylko do pracy, ale przede wszystkim do dojrzałego życia w społeczeństwie. Wspomagają zatem ich poczucie autonomii, uczą nowych umiejętności i utrwalają te, które zostały nabyte wcześniej. Dzięki temu absolwent szkoły specjalnej wkracza w dorosłe życie z umiejętnością funkcjonowania osobistego i przygotowany do podjęcia aktywności zawodowej. Dodatkowo podopieczni mogą zyskać niezależność finansową.

Z jakimi zasobami wkracza w dorosłość dziecko po szkole specjalnej?

W przypadku dzieci niepełnosprawnych bardzo duże znaczenie ma zarówno indywidualizacja, jak i ciągłość procesu kształcenia. W efekcie podopieczni mają szansę nie tylko nauczyć się podstawowych umiejętności, ale również osiągnąć możliwie najwyższy standard życiowy. Rozwój dziecka po szkole specjalnej w dużej mierze zależy od umiejętności, które zostały przez nie przyswojone podczas nauki. Uczniowie naszej Szkoły Przysposabiającej do Pracy biorą udział w projekcie specjalnym „Mieszkanie Treningowe”, który ma na celu stopniowe wprowadzanie ich w dorosłość. To profesjonalnie przygotowany trening mieszkaniowy, który odbywa się w formie pięciodniowych turnusów w maksymalnie pięcioosobowych zespołach. Wychowankowie uczą się samodzielności w bezpiecznych warunkach – stale znajdują się pod opieką asystentów-trenerów. To pedagodzy posiadający odpowiednie predyspozycje psychoosobowe do pracy z wymagającą młodzieżą. Kadra ma specjalistyczne wykształcenie, a także stale pogłębia i uaktualnia wiedzę na temat pracy w ramach szkoły specjalnej. Podopieczni uczą się zasad funkcjonowania w grupie oraz społeczności lokalnej. Dzięki możliwości podejmowania decyzji oraz gospodarowania wolnym czasem stopniowo zyskują coraz większą samodzielność, doceniając jej atuty.

Do jakich zawodów przygotowuje szkoła specjalna?

Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, słabosłyszące, słabowidzące lub ze zdiagnozowanym autyzmem po szkole podstawowej mogą rozpocząć edukację w Branżowej Szkole Zawodowej I stopnia. W zależności od indywidualnych preferencji oraz umiejętności do wyboru pozostają trzy różne kierunki zawodowe: cukiernik, kucharz oraz stolarz. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły zawodowej. Trzyletni okres kształcenia składa się z zajęć zarówno dydaktycznych, jak i praktycznych. Nauczyciele dysponują zarówno szeroką wiedzą z danego zawodu, jak i doświadczeniem w pracy z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Po ukończeniu szkoły zawodowej w obranym kierunku absolwenci mogą przystąpić do egzaminu zawodowego i właściwej pracy zawodowej lub w charakterze pomocnika.
 

Informacje

Ekopracownia - Zielone Serce Szkoły

0000-00-00 00:00:00

Ekopracownia - Zielone Serce Szkoły

Aktualności

 Bądź eko – segreguj odpady– zajęcia ekologiczne w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej       24 stycznia 2024 roku odbyły się kolejne...

,,Inkluzja – edukacja przyszłości”

0000-00-00 00:00:00

,,Inkluzja – edukacja przyszłości”

Aktualności

 KARTA ZGŁOSZENIA   

NIEZŁOMNI NA SZLAKACH GREAN VELO

0000-00-00 00:00:00

NIEZŁOMNI NA SZLAKACH GREAN VELO

Aktualności