ZPEW
Adres: ul. Szkolna 15, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Powiększ tekst: + -

Branżowa Szkoła Zawodowa I stopnia

Data publikacji: 2020-09-21
Branżowa Szkoła Zawodowa I stopnia  będąca częścią ZPEW powstała jako Zasadnicza Szkoła Zawodowa 1992 roku. Jej zadaniem jest kształcenie młodzieży o szczególnych potrzebach edukacyjnych, szczególnie młodzieży z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu lekkim, niepełnosprawnością ruchową, autyzmem, słabosłyszeniem, słabowidzeniem.

Obecnie uczniowie mogą podjąć naukę w trzech kierunkach zawodowych:

- cukiernik,
- kucharz,
- stolarz.

Nauka zawodu odbywa się w trzyletnim cyklu kształcenia. Zajęcia dydaktyczne i praktyczne odbywają się na terenie  placówki, a absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły zawodowej w obranym kierunku.
Każdy  absolwent ma możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi na terenie placówki .

Dzięki istniejącym przy  szkole Grupom Wychowawczym (Internat) uczniowie mają możliwość zakwaterowania oraz całodobowego wyżywienia w miejscu nauki.

Placówka posiada doskonale wyposażoną bazę dydaktyczną. Pracownie zajęć praktycznych: cukiernicze, kucharskie, stolarskie są równocześnie pracowniami egzaminacyjnymi OKE. Ich wyposażenie jest nowoczesne i profesjonalne.

Naukę zawodu prowadzą nauczyciele posiadający specjalistyczną wiedzę i bogate doświadczenie w pracy z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Dzięki współpracy ze Świetokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w szkole realizowane są projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dotąd zrealizowane zostały  projekty- ,,Mój zawód-moją szansą” oraz ,,Mój zawód-moją inwestycją”, „PEŁNOsprawni na rynku pracy”, „Jakościowa praca, edukacja, rozwój, praca”

  

Informacje

Ekopracownia - Zielone Serce Szkoły

0000-00-00 00:00:00

Ekopracownia - Zielone Serce Szkoły

Aktualności

 Bądź eko – segreguj odpady– zajęcia ekologiczne w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej       24 stycznia 2024 roku odbyły się kolejne...

,,Inkluzja – edukacja przyszłości”

0000-00-00 00:00:00

,,Inkluzja – edukacja przyszłości”

Aktualności

 KARTA ZGŁOSZENIA   

NIEZŁOMNI NA SZLAKACH GREAN VELO

0000-00-00 00:00:00

NIEZŁOMNI NA SZLAKACH GREAN VELO

Aktualności