ZPEW
Adres: ul. Szkolna 15, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Powiększ tekst: + -

Branżowa Szkoła Zawodowa I stopnia

Data publikacji: 2020-09-21
Branżowa Szkoła Zawodowa I stopnia  będąca częścią ZPEW powstała jako Zasadnicza Szkoła Zawodowa 1992 roku. Jej zadaniem jest kształcenie młodzieży o szczególnych potrzebach edukacyjnych, szczególnie młodzieży z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu lekkim, niepełnosprawnością ruchową, autyzmem, słabosłyszeniem, słabowidzeniem.

Obecnie uczniowie mogą podjąć naukę w trzech kierunkach zawodowych:

- cukiernik,
- kucharz,
- stolarz.

Nauka zawodu odbywa się w trzyletnim cyklu kształcenia. Zajęcia dydaktyczne i praktyczne odbywają się na terenie  placówki, a absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły zawodowej w obranym kierunku.
Każdy  absolwent ma możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi na terenie placówki .

Dzięki istniejącym przy  szkole Grupom Wychowawczym (Internat) uczniowie mają możliwość zakwaterowania oraz całodobowego wyżywienia w miejscu nauki.

Placówka posiada doskonale wyposażoną bazę dydaktyczną. Pracownie zajęć praktycznych: cukiernicze, kucharskie, stolarskie są równocześnie pracowniami egzaminacyjnymi OKE. Ich wyposażenie jest nowoczesne i profesjonalne.

Naukę zawodu prowadzą nauczyciele posiadający specjalistyczną wiedzę i bogate doświadczenie w pracy z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Dzięki współpracy ze Świetokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w szkole realizowane są projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dotąd zrealizowane zostały  projekty- ,,Mój zawód-moją szansą” oraz ,,Mój zawód-moją inwestycją”, „PEŁNOsprawni na rynku pracy”, „Jakościowa praca, edukacja, rozwój, praca”

  

Informacje

Kampania społeczna wspierająca rozwój społeczności lokalnej w ramach działania SCWEW Skarżysko – Kamienna

0000-00-00 00:00:00

Kampania społeczna wspierająca rozwój społeczności lokalnej w ramach działania SCWEW Skarżysko – Kamienna

Aktualności

,,Kampania społeczna wspierająca rozwój społeczności lokalnej” w ramach działania SCWEW Skarżysko – Kamienna 1 czerwca 2022 roku we współpracy z Zespołem Placówek Edukacyjno – Wychowawczych,...

XIII Festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi „Bawmy się razem”

0000-00-00 00:00:00

XIII Festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi „Bawmy się razem”

Aktualności

19 maja 2022 roku w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku – Kamiennej odbył się XIII Festiwal Twórczości Artystycznej ,,Bawmy się Razem” zorganizowany przez Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczy...

KAMPANIA SPOŁECZNA SCWEW W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ-RELACJA

0000-00-00 00:00:00

KAMPANIA SPOŁECZNA SCWEW W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ-RELACJA

Aktualności

Kampania społeczna Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Skarżysku – Kamiennej 5 maja 2022 roku w Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością w Skarżysku – Kamiennej, we...

Archiwum

0000-00-00 00:00:00

PROJEKT ,,NIEZŁOMNI W KORONIE GÓR"

Aktualności - archiwum

0000-00-00 00:00:00

ZPEW-SPOT

Aktualności - archiwum

0000-00-00 00:00:00

ZAPRASZAMY DO ZPEW !

Aktualności - archiwum

0000-00-00 00:00:00

Zapraszamy do Nas

Aktualności - archiwum