ZPEW
Adres: ul. Szkolna 15, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Powiększ tekst: + -

Kadra pedagogiczna

Data publikacji: 2020-09-22

Kadra pedagogiczna Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych składa się z 95 nauczycieli specjalistów, wychowawców stale  podnoszących swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych i doskonalących, warsztatach, konferencjach.


Nauczyciele ZPEW posiadają pełne uprawnienia do prowadzenia zajęć dydaktycznych
z zakresów: kształcenie ogólne, zawodowe, praktyczne.


W przeważającej części są to pedagodzy z długoletnim stażem pracy z dziećmi i młodzieżą
z niepełnosprawnościami. Wachlarz specjalizacji nauczycieli pracujących  w Zespole Placówek  Edukacyjno – Wychowawczych jest bardzo szeroki, są to kwalifikacje z zakresu:


- oligofrenopedagogiki,


- terapii ręki,


- tyflopedagogiki,


- surdopedagogiki,


- logopedii, neurologopedii,


- psychologii,


- terapii pedagogicznej,


- wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka,


- diagnozy i terapii metodą integracji sensorycznej,


- pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej,


- treningu umiejętności społecznych,


- diagnozy, edukacji, rewalidacji, terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu i Zespołu Aspergera,


- gimnastyki korekcyjnej,


- pedagogiki resocjalizacyjnej,


- socjoterapii.


 

Informacje

NIEZŁOMNI NA SZLAKACH GREAN VELO

0000-00-00 00:00:00

NIEZŁOMNI NA SZLAKACH GREAN VELO

Aktualności

 

Kampania społeczna wspierająca rozwój społeczności lokalnej w ramach działania SCWEW Skarżysko – Kamienna

0000-00-00 00:00:00

Kampania społeczna wspierająca rozwój społeczności lokalnej w ramach działania SCWEW Skarżysko – Kamienna

Aktualności

,,Kampania społeczna wspierająca rozwój społeczności lokalnej” w ramach działania SCWEW Skarżysko – Kamienna 1 czerwca 2022 roku we współpracy z Zespołem Placówek Edukacyjno – Wychowawczych,...

XIII Festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi „Bawmy się razem”

0000-00-00 00:00:00

XIII Festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi „Bawmy się razem”

Aktualności

19 maja 2022 roku w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku – Kamiennej odbył się XIII Festiwal Twórczości Artystycznej ,,Bawmy się Razem” zorganizowany przez Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczy...

Archiwum

0000-00-00 00:00:00

PROJEKT ,,NIEZŁOMNI W KORONIE GÓR"

Aktualności - archiwum

0000-00-00 00:00:00

ZPEW-SPOT

Aktualności - archiwum

0000-00-00 00:00:00

ZAPRASZAMY DO ZPEW !

Aktualności - archiwum