ZPEW
Adres: ul. Szkolna 15, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Powiększ tekst: + -

PRAKTYKI W RAMACH PROJEKTU ,,JAKOŚCIOWA SZKOŁA-JAKOŚCIOWA PRACA"

Data publikacji: 2019-02-23 17:18:46
Płatne praktyki zawodowe dla uczniów ZPE-W już ruszyły… Od września br. w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej rozpoczęła się realizacja projektu: „ Jakościowa szkoła Jakościowa praca”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014- 2020, realizowany przez Stowarzyszenie Arka Nadziei. Oś priorytetowa: VIII. Rozwój edukacji aktywne społeczeństwo, Działanie: 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Poddziałanie: 8.5.1. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. Celem projektu jest dostosowanie umiejętności zawodowych i podniesienie jakości kształcenia 18 uczniów do wymogów rynku pracy do końca czerwca 2019 roku. Projekt trwa od września 2018 roku do sierpnia 2019 r. Uczestniczą w nim uczniowie ZPE-W kształcących się w zawodzie kucharz i stolarz. W celu wyrównywania dysproporcji edukacyjnych uczniów mających trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych zaplanowano indywidualne zajęcia z matematyki, języka angielskiego i z ICT. W ramach warsztatów z rozwoju kompetencji kluczowych, które są odpowiedzią na zapotrzebowanie lokalnych pracodawców prowadzone są także warsztaty z zakresu planowania i organizacji pracy oraz warsztaty z przedsiębiorczości i kreatywności. Uczniowie uczestniczą w indywidualnych zajęciach z socjoterapii oraz rewalidacji. W celu poznania własnych zasobów: cech, umiejętności, mocnych stron, preferencji oraz kompetencji osobistych i zawodowych prowadzone są również warsztaty z doradztwa edukacyjno- zawodowego. W celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy dla wszystkich uczniów zostały zorganizowane płatne praktyki, dzięki czemu uczniowie doskonalą swój warsztat. Praktyki płatne (1500 zł) w wymiarze 150 godzin odbywają się w renomowanym Hotelu Promień w Skarżysku – Kamiennej oraz w Zakładzie stolarskim, którego właścicielem jest pan Robert Jaworski. Dla większości uczestników to pierwsze spotkanie z pracodawcą. W kuchni hotelowej praktykant codziennie pracuje na innym dziale i tak doskonali swoje umiejętności: w kuchni śniadaniowej, przygotowalni, kuchni zimnej-bankietowej, kuchni gorącej-bankietowej. W przypadku kuchni restauracyjnej jest podobnie. Uczniowie mają szansę przygotować mnóstwo wykwintnych potraw. Podobnie jest w przypadku stolarzy…, aby wyszkolić przyszłego stolarza, choćby elementarnie, nie wystarczą same podręczniki. Potrzebna jest dobra praktyka. Uczniowie samodzielnie wykonują meble lub elementy potrzebne w budownictwie i wykończeniu wnętrz. Dzięki takiej formie praktycznej nauki zawodu z pewnością zdawalność egzaminów zawodowych wzrośnie. Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej przy ul. Szkolnej 15 prowadzi nabór do Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie kucharz i stolarz. W roku szkolnym 2019/2020 placówka także oferuje możliwość płatnych praktyk u pracodawców. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej placówki oraz zapoznania się z ofertą szkoły pod adresem: www.zpewskarzysko.pl/news.php

Informacje

0000-00-00 00:00:00

Kampania społeczna wspierająca rozwój społeczności lokalnej w ramach działania SCWEW Skarżysko – Kamienna

Aktualności

,,Kampania społeczna wspierająca rozwój społeczności lokalnej” w ramach działania SCWEW Skarżysko – Kamienna 1 czerwca 2022 roku we współpracy z Zespołem Placówek Edukacyjno – Wychowawczych,...

XIII Festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi „Bawmy się razem”

0000-00-00 00:00:00

XIII Festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi „Bawmy się razem”

Aktualności

19 maja 2022 roku w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku – Kamiennej odbył się XIII Festiwal Twórczości Artystycznej ,,Bawmy się Razem” zorganizowany przez Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczy...

KAMPANIA SPOŁECZNA SCWEW W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ-RELACJA

0000-00-00 00:00:00

KAMPANIA SPOŁECZNA SCWEW W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ-RELACJA

Aktualności

Kampania społeczna Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Skarżysku – Kamiennej 5 maja 2022 roku w Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością w Skarżysku – Kamiennej, we...

KONFERENCJA DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ INAUGURUJĄCA DZIAŁANIA SCWEW

0000-00-00 00:00:00

KONFERENCJA DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ INAUGURUJĄCA DZIAŁANIA SCWEW

Aktualności

 Relacja z konferencji otwierająca dla społeczności lokalnej, inaugurująca działania Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Skarżysku – Kamiennej. 

Archiwum

0000-00-00 00:00:00

PROJEKT ,,NIEZŁOMNI W KORONIE GÓR"

Aktualności - archiwum

0000-00-00 00:00:00

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Aktualności - archiwum

0000-00-00 00:00:00

ZPEW-SPOT

Aktualności - archiwum

0000-00-00 00:00:00

ZAPRASZAMY DO ZPEW !

Aktualności - archiwum

0000-00-00 00:00:00

Zapraszamy do Nas

Aktualności - archiwum