STRONA ZESPOŁU PLACÓWEK EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZYCH
Nawigacja
Strona Główna
Oferta placówki
Gdzie jesteśmy
Otoczenie i lokalizacja
Przedszkole Specjalne
Szkoła Podstawowa Specjalna
Gimnazjum
Liceum Ogólnokształcące
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Oferta zajęć pozalekcyjnych
Oddział Przyszpitalny
Grupy Rewalidacyjno-Wychowawcze
Internat-grupy wychowawcze
SPORT
Sekcja Olimpiad Specjalnych ,,OLIMP"
Drużyna ZHP-,,Nieprzetartego Szlaku"
Biblioteka szkolna
Koła zainteresowań
Nauka języków obcych
GALERIA
Pobieranie
Kontakt
Szukaj
PRZETARGI
Ośrodek Egzaminacyjny
Fan Page ZPEW
/
REGULAMIN REKRUTACJI
regulamin.
PODANIE
Podanie.
Laptop dla ucznia
Kalendarz roku szkolnego
Pracownia Ceramiki
/
ZHP Nieprzetarty Szlak
NS.
WF z Klasą
/
Prezentacja ZPEW
Prezentacja ZPEW.
Projekt UE
Projekty UE.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Szkoła Podstawowa Specjalna
Szkoła Podstawowa w ZPEW przeznaczona jest dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, zaburzeniami mowy, niedosłyszących i niedowidzących, autystycznych oraz z deficytami sprzężonymi. Głównym celem naszego działania jest optymalny rozwój i wspomaganie rozwoju dziecka poprzez maksymalne usprawnianie niezaburzonych funkcji, kompensację braków w toku zindywidualizowanych zajęć rewalidacyjnych:

• korekty wad mowy ,
• korekty wad postawy,
• arteterapii,
• socjoterapii,
• zajęć stymulująco – poznawczych,
• usprawniających techniki szkolne, integracji sensorycznej
• wychowania słuchowego oraz dostosowanej do potrzeb dziecka pomocy psychologiczno - pedagogicznej.


W tym celu dla każdego dziecko zespół specjalistów (psycholog, pedagog, logopeda, fizjoterapeuta, socjoterapeuta, nauczyciele uczący zajęć przedmiotowych) opracowują wielospecjalistyczną diagnozę funkcjonalną. Na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, wielospecjalistycznej diagnozy oraz podstawy programowej na dany etap edukacyjny, powstaje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. Program jest realizowany w toku obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zajęć rewalidacyjnych, indywidualnego wspierania dziecka, podlega ewaluacji i w zależności od wyników podlega weryfikacji wraz z postępami i zmianami zachodzącymi w funkcjonowaniu dziecka. W naszej szkole dzieci zdobywają umiejętności przydatne w codziennym życiu – od prób samodzielnego jedzenia, ubierania, stawiania samodzielnych kroków po obsługę komputera, rozwiązywanie zadań problemowych. Uczą się samodzielności, porozumiewania, podejmowania decyzji i dokonywania wyborów oraz odpowiedzialności za siebie i innych choć w zakresie im dostępnym. Najmłodsi uczniowie uczestniczą w projektach EFS:

• „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III Szkół Podstawowych”- mający na celu zwiększenie szansy dobrego wykształcenia już na starcie. W ramach projektu prowadzone są zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne, gimnastyka korekcyjna. Ponadto ze środków projektu poszerzono i wzbogacono bazę dydaktyczną by była dostępna dla dzieci rozpoczynających edukację szkolną.

• „ Kochane pierwszaki” o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym, dzieci zapoznano z zasadami bezpieczeństwa w drodze do szkoły. Podczas lekcji uczniowie często korzystają z technologii multimedialnych m.in. z tablicy interaktywnej, pomocy do porozumiewania się (komunikatory) i bogatego oprogramowania.
Codzienny rytm pracy naszej szkoły urozmaicają również:

• zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci:
- zajęcia teatralne Szkolnego Teatrzyku „Pajacyk” rozwijające wrażliwość artystyczną - dzieci nie tylko uczestniczą w spektaklach ale przede wszystkim poprzez zabawę stają się twórcami teatralnych spektakli, uczą się przeżywać piękno. Zajęcia teatralne pobudzają twórczą aktywność dzieci, wyobraźnię plastyczną, wzbogacają ich sferę przeżyć oraz pomagają w kształtowaniu podstawowych nawyków społecznego współżycia,

- zajęcia plastyczne – placówka posiada profesjonalnie wyposażoną pracownię ceramiczną, powstające tam prace cieszą się popularnością na organizowanych przez nas kiermaszach świątecznych, uczniowie uzdolnienia plastycznie nagradzani są na konkursach powiatowych i wojewódzkich, - zajęcia koła muzycznego – muzyką często słychać na korytarzach szkoły, występy dzieci uświetniają uroczystości szkolne, przynoszą sukcesy na przeglądach i festiwalach miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich,
• imprezy okolicznościowe pielęgnujące rocznice wewnętrzne i ogólnie przyjęte,
• zielone szkoły oraz jedno- i wielodniowe wycieczki turystyczno - krajoznawcze,
• warsztaty pielęgnujące tradycje narodowe (wielkanocne i bożonarodzeniowe), podczas których dzieci wykonują elementy zdobnictwa tradycyjnego, uczestniczą w zabawach, wykonują kartki okolicznościowe.

Atutem naszego funkcjonowania są małe, pod względem liczbowym tj. 4, 8, 12 lub 16 osobowe zespoły klasowe umożliwiające dobry kontakt z dzieckiem, trafną diagnozę umiejętności, możliwości lub trudności każdego dziecka oraz zapewnienie pełnego indywidualnego podejścia.
Wszystkim naszym poczynaniom towarzyszy idea:

„Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”
REKRUTACJA
/
RODO
/
PROJEKT 2019
Projekt.
Punkt konsultacyjny
Pogoda Skarżysko-Kam.
NS.
POWIĘKSZ
REKLAMA ZPEW
/
DOKUMENTY 2017
Podanie.
Przetłumacz stronę

PROJEKT 2018
Projekt.
Szkolne Koło PCK
/
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

jery07
07/06/2013 18:56
Informacje dotyczące aktualnych wydarzeń związanych z ZPEW proszę przesyłać na adres jery07@wp.pl

Copyright ZPEW 2012