STRONA ZESPOŁU PLACÓWEK EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZYCH
Nawigacja
Strona Główna
Oferta placówki
Gdzie jesteśmy
Otoczenie i lokalizacja
Przedszkole Specjalne
Szkoła Podstawowa Specjalna
Gimnazjum
Liceum Ogólnokształcące
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Oferta zajęć pozalekcyjnych
Oddział Przyszpitalny
Grupy Rewalidacyjno-Wychowawcze
Internat-grupy wychowawcze
SPORT
Sekcja Olimpiad Specjalnych ,,OLIMP"
Drużyna ZHP-,,Nieprzetartego Szlaku"
Biblioteka szkolna
Koła zainteresowań
Nauka języków obcych
GALERIA
Pobieranie
Kontakt
Szukaj
PRZETARGI
Ośrodek Egzaminacyjny
REGULAMIN REKRUTACJI
regulamin.
Stowarzyszenie- Jesteśmy
WF z Klasą
/
Prezentacja ZPEW
Prezentacja ZPEW.
Pracownia Ceramiki
/
Shuttle Time
Kalendarz roku szkolnego
Projekt UE
Projekty UE.
Fan Page ZPEW
/
PODANIE
Podanie.
ZHP Nieprzetarty Szlak
NS.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO w jednolitym zakresie obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.
Czym są dane osobowe:

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje umożliwiające zidentyfikowanie osoby fizycznej (osoby, której dane dotyczą), w szczególności na podstawie: identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numeru identyfikacyjnego, danych o lokalizacji, identyfikatora internetowego lub jednego bądź kilku szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana - rodzica/ucznia danych osobowych jest Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennaj, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej, adres: ul. ul.Szkolna 15 Skarżysko-Kamienna e-mail: zpewskar@wp.pl, tel.(41) 252 48 17.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych ul.Szkolna 15 Skarżysko-Kamienna e-mail: zpewskar@wp.pl, tel.(41) 252 48 17.
3. Pani/Pana/ucznia dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie - Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017r. , poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2017r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
4. Odbiorcami Pani/Pana/ucznia danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Pani/Pana/ucznia dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
6. Posiada Pani/Pan/uczeń prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
7. Ma Pani/Pan/rodzic/uczeń prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.
REKRUTACJA
/
RODO
/
PROJEKT 2019
Projekt.
Punkt konsultacyjny
Pogoda Skarżysko-Kam.
NS.
POWIĘKSZ
REKLAMA ZPEW
/
DOKUMENTY 2017
Podanie.
Przetłumacz stronę

PROJEKT 2018
Projekt.
Szkolne Koło PCK
/
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

jery07
07/06/2013 18:56
Informacje dotyczące aktualnych wydarzeń związanych z ZPEW proszę przesyłać na adres jery07@wp.pl

Copyright ZPEW 2012