STRONA ZESPOŁU PLACÓWEK EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZYCH
Nawigacja
Strona Główna
Oferta placówki
Gdzie jesteśmy
Otoczenie i lokalizacja
Przedszkole Specjalne
Szkoła Podstawowa Specjalna
Gimnazjum
Liceum Ogólnokształcące
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Oferta zajęć pozalekcyjnych
Oddział Przyszpitalny
Grupy Rewalidacyjno-Wychowawcze
Internat-grupy wychowawcze
SPORT
Sekcja Olimpiad Specjalnych ,,OLIMP"
Drużyna ZHP-,,Nieprzetartego Szlaku"
Biblioteka szkolna
Koła zainteresowań
Nauka języków obcych
GALERIA
Pobieranie
Kontakt
Szukaj
PRZETARGI
Ośrodek Egzaminacyjny
Fan Page ZPEW
/
REGULAMIN REKRUTACJI
regulamin.
PODANIE
Podanie.
Laptop dla ucznia
Kalendarz roku szkolnego
Pracownia Ceramiki
/
ZHP Nieprzetarty Szlak
NS.
WF z Klasą
/
Prezentacja ZPEW
Prezentacja ZPEW.
Projekt UE
Projekty UE.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w Zespole Placówek Edukacyjno -
Wychowawczych polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości
psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności z:
- niepełnosprawności,
- zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
- ze szczególnych uzdolnień,
- zaburzeń komunikacji językowej,
- choroby przewlekłej,
- sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
- niepowodzeń edukacyjnych,
- zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem
spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,
- trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska edukacyjnego.

Zadania realizowane w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej:
1. Systematyczna współpraca z dyrektorem ZPEW, wicedyrektorami, kierownikiem warsztatów, specjalistami oraz
pielęgniarkami.
2. Praca z uczniami nowo przyjętymi (zapoznanie się z dokumentacją, wywiad z rodzicami, obserwacja dziecka, łagodzenie okresu aklimatyzacji w nowym środowisku).
3. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych (poprzez zapoznanie się z dokumentacją, rozmowy z uczniami, rodzicami,
wychowawcami, obserwacja frekwencji i wyników nauczania ucznia, analiza sytuacji
materialnej rodziny, pomoc w uzyskaniu pomocy od powołanych do tego placówek).
4. Praca z rodzicami: udzielanie porad, informacji, wyjaśnień. Indywidualne rozmowy
z rodzicami o charakterze interwencyjnym, informacyjnym czy terapeutycznym.
5. Stałe wszechstronne poznawanie możliwości i trudności uczniów poprzez obserwację
wychowanków w sytuacji klasowo – lekcyjnej, na przerwach, rozmowy indywidualne.
6. Pomoc i wspieranie uczniów i ich rodzin w sytuacjach trudnych, kryzysowych dla nich.
Rozmowy indywidualne z uczniami w sytuacjach trudnych i wynikających z bieżących potrzeb.
7. Przeciwdziałanie różnym formom niedostosowania społecznego młodzieży.
8. Udział w pracach wszystkich zespołów szkolnych, które przewidują obecność psychologa, pedagoga.
9. Współpraca z instytucjami niosącymi pomoc rodzinie w sytuacjach kryzysowych,
m.in. z MOPS, GOPS, policją, sądem, specjalistycznymi poradniami, kuratorami sądowymi, itp.

mgr Iwona Rudna
mgr Karolina Figarska
REKRUTACJA
/
RODO
/
PROJEKT 2019
Projekt.
Punkt konsultacyjny
Pogoda Skarżysko-Kam.
NS.
POWIĘKSZ
REKLAMA ZPEW
/
DOKUMENTY 2017
Podanie.
Przetłumacz stronę

PROJEKT 2018
Projekt.
Szkolne Koło PCK
/
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

jery07
07/06/2013 18:56
Informacje dotyczące aktualnych wydarzeń związanych z ZPEW proszę przesyłać na adres jery07@wp.pl

Copyright ZPEW 2012