STRONA ZESPOŁU PLACÓWEK EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZYCH
Nawigacja
Strona Główna
Oferta placówki
Gdzie jesteśmy
Otoczenie i lokalizacja
Przedszkole Specjalne
Szkoła Podstawowa Specjalna
Gimnazjum
Liceum Ogólnokształcące
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Oferta zajęć pozalekcyjnych
Oddział Przyszpitalny
Grupy Rewalidacyjno-Wychowawcze
Internat-grupy wychowawcze
SPORT
Sekcja Olimpiad Specjalnych ,,OLIMP"
Drużyna ZHP-,,Nieprzetartego Szlaku"
Biblioteka szkolna
Koła zainteresowań
Nauka języków obcych
GALERIA
Pobieranie
Kontakt
Szukaj
PRZETARGI
Ośrodek Egzaminacyjny
Fan Page ZPEW
/
REGULAMIN REKRUTACJI
regulamin.
PODANIE
Podanie.
Laptop dla ucznia
Kalendarz roku szkolnego
Pracownia Ceramiki
/
ZHP Nieprzetarty Szlak
NS.
WF z Klasą
/
Prezentacja ZPEW
Prezentacja ZPEW.
Projekt UE
Projekty UE.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Oferta placówki
ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZYCH
w Skarżysku – Kamiennej ul. Szkolna 15
To:
• Przedszkole (3 - 8 roku życia)
• Szkoła Podstawowa (6 – 18)
Grupy Rewalidacyjno – Wychowawcze (3 – 25)
• Gimnazjum (13 – 21)
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa (16 – 24 )
Kształcenie na kierunkach: Stolarz, Cukiernik, Kucharz
• Szkoła Przysposabiająca do Pracy (16 – 24)
• Liceum Ogólnokształcące (16 -24)

W naszych placówkach mogą uczyć się dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych:
• Upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowany, znacznym i głębokim
• Niepełnosprawnością ruchową
• Niedosłuchem i niedowidzeniem
• Z autyzmem
• Ze sprzężonymi niepełno sprawnościami

Podstawą przyjęcia dziecka jest
ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO
wydane przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną
(orzeczenie takie otrzymuje dziecko, które wymaga specjalnych metod i form pracy oraz organizacji nauki)
Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych zapewnia:
• EDUKACJĘ – możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci
i młodzież zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami
• INDYWIDUALIZACJĘ – dostosowanie treści, form, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów
• WIELOSPECJALISTYCZNĄ REWALIDACJĘ – zajęcia wzmacniające posiadane
umiejętności, wyrównywanie braków i jednocześnie zapobieganie dalszym nieprawidłowościom
• WYCHOWANIE – wielopoziomowe działania wspierające wszechstronny rozwój uczniów
Każde dziecko ma własną indywidualną drogę rozwoju, uwarunkowaną rodzajem i
stopniem niepełnosprawności. Dlatego też w naszej placówce pracujemy w
oparciu o indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, opracowywane przez zespół specjalistów. Składa się on z: nauczycieli, wychowawców, logopedów,
rehabilitantów, psychologów, pedagogów, surdopedagogów, tyflopedagogów.
Planując pracę zakładamy, że bezpośrednie oddziaływanie będzie dotyczyć
rozwijania wszystkich sfer dziecka, w takim kierunku, aby wyposażyć go w niezbędne w dorosłym życiu sprawności i umiejętności.

ATUTY
Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych :
Profesjonalizm
- kadra posiadająca wielospecjalistyczne wykształcenie
- wysoka jakość świadczonych usług
- społeczność ucząca się, otwarta na nowe doświadczenia pogłębiająca swoją wiedzę
- ponad 30 letnia praktyka w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi
Baza placówki
- budynek dostosowany do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością poruszających się
na wózkach (winda, platforma schodowa, poręcze)
- bezpieczny teren z dala od zgiełku miejskiego
- dogodny dojazd do placówki środkami komunikacji miejskiej
- specjalistyczne pracownie i gabinety wyposażone w profesjonalny sprzęt i
nowoczesne pomoce dydaktyczne:
(pracownie: przedmiotowe, komputerowe, ceramiczna, gospodarstwa domowego,
kształcenia zawodowego - cukiernicza, kucharska, stolarska
gabinety: logopedyczny, psychologiczny, rehabilitacyjny, siłownia, Sala Doświadczania
Świata, Integracji Sensorycznej
Biblioteka z Centrum Informacji Multimedialnej)
- codzienny dowóz na zajęcia busami szkolnymi
Ciągłość i indywidualizacja procesu kształcenia
- od przedszkola po zdobycie zawodu lub egzamin maturalny
- od nauki podstawowych umiejętności do osiągnięcia możliwie najwyższego standardu życiowego
- zwiększenie atrakcyjności kształcenia poprzez udział uczniów w projektach
, - mała liczebność w klasach i zespołach klasowych
Zabezpieczenie socjalne
- smaczne i urozmaicone posiłki
- możliwość zamieszkania w grupach wychowawczych (internacie)
- zajęcia świetlicowe z atrakcyjnym programem zajęć
- pomoc rodzinom w trudnej sytuacji materialnej


Z A P R A S Z A M Y !
Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Placówki Skarżysko – Kamienna ul.
Szkolna 15 lub pod numerem telefonu 41-25 24 817
REKRUTACJA
/
RODO
/
PROJEKT 2019
Projekt.
Punkt konsultacyjny
Pogoda Skarżysko-Kam.
NS.
POWIĘKSZ
REKLAMA ZPEW
/
DOKUMENTY 2017
Podanie.
Przetłumacz stronę

PROJEKT 2018
Projekt.
Szkolne Koło PCK
/
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

jery07
07/06/2013 18:56
Informacje dotyczące aktualnych wydarzeń związanych z ZPEW proszę przesyłać na adres jery07@wp.pl

Copyright ZPEW 2012