DNI BEZPIECZNEGO INTERNETU W ZPEW
Dodane przez jery07 dnia Marzec 07 2020 12:15:07
W dniach 17-21 lutego 2020r. obchodziliśmy w ZPEW Tydzień Bezpiecznego Internetu. Działania profilaktyczne podejmujemy przez cały rok, ale szczególnie zintensyfikowane są one w lutym, kiedy to obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu.
W ramach tego przedsięwzięcia podjęliśmy szereg działań, mających na celu przypomnienie uczniom istotnych kwestii dotyczących bezpieczeństwa w Sieci oraz zagrożeń jakie niesie niewłaściwe korzystanie z zasobów sieciowych. W ramach zajęć informatyki przeprowadzone zostały zajęcia o tematyce dotyczącej cyberbezpieczeństwa. Wychowawcy wszystkich klas podczas godzin wychowawczych przeprowadzili pogadanki o tematyce dotyczącej aktywności uczniów na portalach społecznościowych oraz zagrożeń związanych z zamieszczaniem na profilach informacji oraz zdjęć, a także anonimowości w Sieci.
DBI to święto obchodzone na całym świecie od 2004 roku. Tegoroczne hasło przewodnie obchodów: „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”ma zachęcić użytkowników do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online, angażowania się w promowanie pozytywnych zastosowań Internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia. Organizatorem wydarzenia w Polsce jest Polskie Centrum Programu Safer Internet. Patronatem honorowym akcję objęło: Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Komenda Główna Policji.
Podsumowaniem podjętych działań było spotkanie z uczniami, podczas którego raz jeszcze została podjęta tematyka hejtu, braku anonimowości w sieci, przekazano zasady bezpiecznego korzystania z Internetu oraz zasady antyhejtowe. Uczniowie aktywnie włączyli się w dyskusję, opowiadając o własnych doświadczeniach. Inicjatorem spotkania był Samorząd Uczniowski we współpracy z nauczycielem informatyki p. J. Dobajem oraz p. psycholog P. Wójcik.