NASI UCZNIOWIE W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE EKOLOGICZNYM EKO-PLANETA
Dodane przez jery07 dnia Maj 19 2019 19:17:25
Uczennice klasy III gimnazjum Angelika Gniwek i Amelia Zawadzka wzięły udział w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Eko-planeta”. Angelika Gniwek zdobyła wyróżnienie na szczeblu kraju. W tegorocznej edycji konkursu prac indywidualnych wzięło udział 1500 uczestników ze wszystkich typów szkół z całej Polski. Jest to więc duże osiągnięcie ! Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej.
Ideą Konkursu jest :
-upowszechnianie wiedzy o ochronie środowiska i zagrożeniach wynikających z rozwoju gospodarczego
-aktywizowanie miłośników ojczystej przyrody przez prezentowanie i honorowanie ich osiągnięć
-poszerzanie wśród młodzieży wiedzy o przyrodzie Polski.

Angelika i Amelia wykonały prace pt.” Piękno polskiej przyrody i jej ochrona”. Opiekunem konkursu była p. Izabela Ciepielak.
Oto fragmenty prac i dyplomy.