II SPOTKANIA Z EDUKACJĄ W ZPEW
Dodane przez jery07 dnia Luty 23 2019 19:16:19
16 lutego 2019 roku już po raz kolejny w Zespole Placówek Edukacyjno –Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej odbyło się szkolenie dla nauczycieli i logopedów – II Spotkanie z Edukacją, którego organizatorami byli: Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku –Kamiennej, Polski Związek Logopedów – Oddział Świętokrzyski oraz Wydawnictwo WiR.
Uczestników spotkania powitał dyrektor ZPE-W pan Marcin Kruk. W szkoleniu udział wzięło ponad 170 osób. Podczas spotkania zaprezentowane zostały także nowości wydawnicze.
W programie szkoleń znalazły się:
1. „Moje sylabki” – sylabowa metoda nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej
Prowadzenie: dr Justyna Leszka
2. Warsztaty plastyczne rozwijające wyobraźnię
Prowadzenie: mgr Monika Kraszewska
3. Trening umiejętności społecznych jako projekt korygowania nieprawidłowości w zachowaniu dzieci i młodzieży
Prowadzenie: mgr Marlena Ulrych
4. Diagnoza i terapia żuchwy
Prowadzenie: Piotr Jaworski
5. Zaburzenia rozwoju językowego i społecznego dzieci – rozpoznawanie, czynniki ryzyka, postępowanie terapeutyczne
Prowadzenie: dr Justyna Leszka
6. Zabawy z grafiką – techniki odbijane wykorzystywane do pracy z dziećmi w różnym wieku
Prowadzenie: mgr Monika Kraszewska
7. Znaczenie umiejętności społecznych dzieci w radzeniu sobie z sytuacjami kryzysowymi – postępowanie interwencyjne w sytuacji zagrożenia
Prowadzenie: mgr Marlena Ulrych
8. Podstawy karmienia terapeutycznego
Prowadzenie: Piotr Jaworski
Organizatorzy dziękują wszystkim za tak liczne przybycie i zainteresowanie szkoleniem oraz chęci podnoszenia swoich kompetencji i kształcenia umiejętności potrzebnych do pracy z dziećmi.