LIDERZY KOOPERACJI W ZPEW
Dodane przez jery07 dnia Luty 23 2019 18:29:17
W Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej 29 stycznia 2019 roku odbyło się spotkanie konsultacyjne modelu w ramach Projektu ,,Liderzy kooperacji”. Podczas spotkania przedstawione zostały główne założenia, zasady i metody kooperacji, a także omówiono cel i wypracowano założenia modelu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele podmiotów: GOPS Łopuszno, GOPS Bieliny, GOPS Oksa, PCPR Kielce, a także GOPS Mirzec, PCPR Jędrzejów. MOPS Skarżysko – Kamienna, GOPS Skarżysko – Kościelne, Stowarzyszenie ,,Arka Nadziei”, PCPR Końskie, GOPS Piekoszów, PCPR Skarżysko – Kamienna oraz Stowarzyszenie na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej ,,Tęcza”.
Projekt ,,Liderzy kooperacji” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Praktyki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w partnerstwie z województwem podlaskim, podkarpackim, mazowieckim i lubelskim. Projekt ma na celu wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych, takimi jak: policja, oświata sądownictwo czy organizacje pozarządowe. Instytucje te są istotne z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa.
Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych dziękuje za taki liczne zainteresowanie spotkaniem, zaangażowanie tak wielu podmiotów oraz współpracę.