WIZYTA UCZNIÓW ZPEW W URZĘDZIE MIASTA SKARŻYSKA-KAM.
Dodane przez jery07 dnia Marzec 11 2018 08:23:06
Wizyta uczniów ZPEW w instytucjach użytku publicznego w ramach projektu PEŁNOsprawni na rynku pracy.
W związku z realizacją w naszej szkole projektu PEŁNOsprawni na rynku pracy w ramach warsztatów Kształcenia i rozwijania kompetencji cyfrowych odbyły się wycieczki edukacyjne do Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Miasta, Urzędu Skarbowego, ZUS oraz banku, zorganizowane dla uczestników projektu. Wycieczkę zorganizował prowadzący warsztaty pan Tomasz Kołacz.
Uczniowie poznali podstawowe zasady funkcjonowania urzędów. Głównym celem było zapoznanie uczniów z dostępnymi formami pomocy osobom bezrobotnym. Praktyczną lekcję dotyczącą dopełnienia obowiązków podczas rejestracji własnej działalności gospodarczej, wyboru formy opodatkowania, rozliczeń oraz praw i obowiązków właściciela firmy jako podatnika poprowadzili pracownicy Urzędu Skarbowego. Uczniowie zapoznali się z historią powstania Urzędu Skarbowego, jego strukturą organizacyjną, właściwościami i zasięgiem terytorialnym.
Uczestniczyli w warsztatach dotyczących sporządzania dokumentacji wymaganej od przedsiębiorcy, prawidłowości jej prowadzenia oraz dowiedzieli się jakie przysługują podatnikowi prawa podczas kontroli z urzędu.
Młodzież biorąca udział w projekcie miała przyjemność uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez pracowników ZUS. Tematem spotkania były zagadnienia związane z obowiązkiem pracodawcy w zakresie ubezpieczeń. W trakcie spotkania Panie prowadzące przybliżyły młodzieży istotę ubezpieczeń społecznych oraz zadania ZUS.
Wycieczka dydaktyczna dała uczniom możliwość wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce.
Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej wybrali się także na wycieczkę do Banku. Dla niektórych uczniów była to pierwsza wizyta w banku toteż zainteresowanie było duże. Uczniowie zwiedzili liczne pomieszczenia w tym to najważniejsze z bankomatem, poznały zasady funkcjonowania tej instytucji, charakter pracy bankowców. Zobaczyły też wiele ciekawych urządzeń.
Bardzo dziękujemy za umożliwienie wizyty w w/w instytucjach. Była to dla nas bardzo ciekawa lekcja, z której będziemy czerpać korzyści w niedalekiej przyszłości.