PEŁNOSPRAWNI NA RYNKU PRACY
Dodane przez jery07 dnia Styczeń 10 2018 19:48:05
PEŁNOsprawni na rynku pracy – projekt realizowany w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych
Pod takim hasłem z inicjatywy dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych pana Marcina Kruka oraz Stowarzyszenia Arka Nadziei w partnerstwie z Fundacją Fabryka Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych realizowany jest projekt skierowany do Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest dostosowanie umiejętności zawodowych uczniów oraz podniesienie jakości kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej do wymogów rynku pracy, podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych. W ramach projektu uczniowie biorą udział w dodatkowych zajęciach z zakresu kompetencji cyfrowych oraz kompetencji kluczowych. Dzięki pozyskanym środkom zostały doposażone pracownie: kucharska, cukiernicza oraz stolarska w profesjonalny sprzęt zgodny z katalogiem wyposażenia pracowni opracowanym przez MEN. Nowoczesny sprzęt pozwoli na spełnianie potrzeb coraz bardziej wymagającego rynku pracy, co zwiększy poziom kwalifikacji uczniów. Uczestnicy projektu odbywają także płatne praktyki zawodowe, dzięki czemu doskonalą swój warsztat i zdobyte umiejętności. Praktyki organizowane są w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy w rzeczywistych warunkach pracy.