STRONA ZESPOŁU PLACÓWEK EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZYCH
Nawigacja
Strona Główna
Oferta placówki
Gdzie jesteśmy
Otoczenie i lokalizacja
Przedszkole Specjalne
Szkoła Podstawowa Specjalna
Gimnazjum
Liceum Ogólnokształcące
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Oferta zajęć pozalekcyjnych
Oddział Przyszpitalny
Grupy Rewalidacyjno-Wychowawcze
Internat-grupy wychowawcze
SPORT
Sekcja Olimpiad Specjalnych ,,OLIMP"
Drużyna ZHP-,,Nieprzetartego Szlaku"
Biblioteka szkolna
Koła zainteresowań
Nauka języków obcych
GALERIA
Pobieranie
Kontakt
Szukaj
PRZETARGI
Ośrodek Egzaminacyjny
REGULAMIN REKRUTACJI
regulamin.
Stowarzyszenie- Jesteśmy
WF z Klasą
/
Prezentacja ZPEW
Prezentacja ZPEW.
Pracownia Ceramiki
/
Shuttle Time
Kalendarz roku szkolnego
Projekt UE
Projekty UE.
Fan Page ZPEW
/
PODANIE
Podanie.
ZHP Nieprzetarty Szlak
NS.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
I SPOTKANIA Z EDUKACJĄ
W dniu 25 listopada w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w naszym mieście odbyły się szkolenia dla nauczycieli logopedów i psychologów w ramach I Spotkania z Ędukacją w Skarżysku-Kamiennej. Organizatorem spotkania był Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, Wydawnictwo WiR i Polski Związek Logopedów- oddział świętokrzyski.Uczestników powitali: dyrektor ZPEW Marcin Kruk,dyrektor wydawnictwa WIR Aleksander Jaglarz. Placówka dysponuje kadrą pedagogiczną posiadającą pełne kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną. Pracownicy poszerzają swoją wiedzę i doskonalą umiejętności. Odpowiednie wyposażenie i zaangażowanie wielu osób z placówki umożliwiło przeprowadzenie szkolenia. Uczestniczyło w nim 163 nauczycieli, logopedów, psychologów, pedagogów i rodziców z całego województwa. Szkolenia prowadzone były w 8 grupach . Tematyka dostosowana była do aktualnych potrzeb i problemów, z którymi nauczyciele borykają się w codziennej pracy. Omawiane zagadnienia poparte były prezentacjami multimedialnymi, nagraniami zajęć – osoby prowadzące- to wysokiej klasy specjaliści, pracownicy naukowi i praktycy.
Szkolenia dotyczyły następujących zagadnień: Metody Krakowskiej i jej wykorzystania w pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami, opóźnionego rozwoju mowy, afazji dziecięcej, wspierania rozwoju ruchowego dzieci z zaburzeniami rozwoju, wykorzystania arteterapii w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, lateralizacji, terapii ręki,postępowania terapeutycznego wobec dziecka z autyzmem.
Swoją obecnością zaszczycili nas:
Dr Anna Żywot – logopeda, oligofrenopedagog, prowadzi terapię dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji oraz SLI.
Mgr Bogna Mikołajczak – fizjoterapeuta, specjalista rehabilitacji ruchowej i Integracji Sensorycznej.
Mgr Ewelina Mikołajczyk – terapeuta Metody Krakowskiej, w swej pracy stosuje założenia metody neurobiologicznej oraz techniki arteterapeutyczne.
Mgr Klaudia Lepucka – słuchaczka studiów doktoranckich, pracuje w Centrum Metody Krakowskiej, gdzie prowadzi terapię funkcji poznawczych dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi.
W przerwie kawowej uczestnicy degustowali wypieki i danie gorące przygotowane przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli praktycznej nauki zawodu ZPEW. Podczas kiermaszu zorganizowanego przez wydawnictwo WiR uczestnicy mogli zakupić fachową literaturę i pomoce do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.jery07 dnia listopad 26 2017 12:08:10 · Drukuj
ZAPROSZENIE

jery07 dnia listopad 16 2017 21:16:31 · Drukuj
PROJEKT ,,PEŁNOSPRAWNI NA RYNKU PRACY".

jery07 dnia listopad 16 2017 21:02:09 · Drukuj
ZAJĘCIA DOGOTERAPII W ZPEW
Zajęcia dogoterapia w Grupach Rewalidacyjno-Wychowawczych oraz Grupie Przedszkolnej ZPEW.
jery07 dnia październik 29 2017 10:45:12 · Drukuj
PRACE INSPIROWANE JESIENIĄ
Uczniowie klasy V, IV i VII oraz gimnazjum wykonywali wiele ciekawych i pomysłowych prac, którymi ozdobili swoje klasy oraz korytarze szkolne. Oto krótka fotorelacja.
jery07 dnia październik 29 2017 10:28:17 · Drukuj
DAR SERCA
Dyrekcja, Uczniowie oraz Nauczyciele z Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Skarżysku- Kamiennej serdecznie dziękują Panu Patrykowi Barucha za przekazanie zabawek interaktywnych Fisher Price do Kubusiowego Przedszkola. Wystarczy drobny gest, by na dziecięcych twarzach wywołać to co najpiękniejsze, czyli uśmiech....Za okazane serce i pomoc serdecznie dziękujemy.


jery07 dnia październik 29 2017 10:13:08 · Drukuj
POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI
,,Być zwyciężonym i nie ulec – to zwycięstwo” – pod takim hasłem 26 października odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy w Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Warszawy w Skarżysku – Kamiennej pod honorowym patronatem Starosty Skarżyskiego pana Jerzego Żmijewskiego. Udział w konkursie wzięły uczennice z Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych: Natalia Pogorzelska oraz Aneta Latkowska, które zaprezentowały wiersze pt. ,,Polska” Antoniego Słonimskiego oraz ,,Niepodległość” Marcina Wolskiego. Celem konkursu było zainteresowanie uczniów historią naszego narodu, budzenie uczuć patriotycznych oraz kształtowanie kultury żywego słowa. Recytatorzy przedstawili jeden dowolnie wybrany utwór o tematyce dotyczącej historii naszego narodu w związku z obchodami 99 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Poziom konkursu był wysoki. Nasze uczennicy stanęły na wysokości zadania, z czego jesteśmy niezmiernie dumni.


jery07 dnia październik 29 2017 09:59:07 · Drukuj
Z KIJAMI PRZEZ POLSKĘ
,, Z Kijami Przez Polskę”- pod takim hasłem Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking prowadzi projekt z zakresu prawidłowej techniki Nordic Walkingu.
W dniu dzisiejszym licencjonowany instruktor PNSW- Piotr Statuch oraz jego podopieczni z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Zawichoście zapoznali wychowanków z Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Skarżysku- Kamiennej z zasadami prawidłowej techniki Nordic Walking oraz zaprezentowali jak wygląda profesjonalny sprzęt do treningu.
Uczestnicy zajęć dowiedzieli się m.in. skąd wywodzi się ta dyscyplina, jakie korzyści płyną z uprawiana Nordic Walkingu, jak prawidłowo dobrać kije do swojego wzrostu.
Po części teoretycznej nastąpiła szybka rozgrzewka i praktyczna nauka techniki Nordic Walkingu, która niektórym sprawiła na początku trudności. Jednak fachowa pomoc ze strony instruktora pana Piotra Statucha i jego podopiecznych , sprawiła że w mig wszyscy szliśmy jednym, wspólnym , prawidłowym krokiem.
Jesienne słoneczko dodawało nam otuchy do dalszego marszu , zaś krajobraz na Rejowie pozostawił w naszej pamięci piękne wspomnienia.
Serdecznie dziękujemy Panu Piotrowi Statuchowi i wychowankom MOW Zawichost za dzisiejsze spotkanie i oczywiście czekamy z niecierpliwością na kolejne.


jery07 dnia październik 29 2017 09:45:51 · Drukuj
XIII PIELGRZYMKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
19 października odbyła się Msza święta w intencji osób niepełnosprawnych w Bazylice Mniejszej Matki Boskiej Ostrobramskiej. Na początku głos zabrał dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych pan Marcin Kruk. Serdecznie powitał czcigodnego ojca opata Eugeniusza Augustyna z zakonu cystersów oraz opiekuna duchowego ks. Proboszcza parafii św. Józefa w Skarżysku – Kamiennej Tadeusza Skrzypczaka. Podziękował ks. Kustoszowi Jerzemu Karbownikowi za to, że tą szczególną uroczystość wszyscy mogli przeżywać w tak ważnym miejscu. Wśród zebranych nie zabrakło również ważnych w życiu Placówki osobistości: Starosty powiatu skarżyskiego pana Jerzego Żmijewskiego, członka Zarządu Powiatu pani Katarzyny Bilskiej oraz wicestarosty pana Artura Berusa. Dyrektor powitał dzieci, młodzież, rodziców oraz opiekunów i skierował do nich słowa świętego Jana Pawła II. Podziękował także zebranym za tak liczne przybycie i uczestnictwo w dzisiejszej uroczystości. Po Mszy świętej odbył się koncert pieśni chrześcijańskiej. Na koniec uczestnicy udali się pod obraz Matki Bożej Ostrobramskiej.


jery07 dnia październik 19 2017 20:24:54 · Drukuj
ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

jery07 dnia październik 13 2017 18:39:08 · Drukuj
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W ZPEW
Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Powszechnie, dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela.
13 października w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, przedstawiciele Rady Rodziców. Uczniowie szkoły wyrazili swoim nauczycielom wdzięczność za codzienną pracę, troskę i poświęcenie. W dniu ich święta przygotowali dla swoich pedagogów artystyczną ucztę, zabarwioną dużą dawką humoru. Odtworzyli - słowem, gestem, tańcem i piosenką – klimat szkolnego życia. Przekazali najlepsze życzenia. Swoimi występami dostarczyli zebranym gościom wielu wrażeń wizualnych i muzycznych. W tym ważnym dniu odbyło się również ślubowanie klas pierwszych.
W części oficjalnej głos zabrał dyrektor placówki Pan Marcin Kruk. Serdecznie powitał nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców uczniów, nauczycieli emerytowanych, którym złożył serdeczne życzenia oraz podziękował za trud włożony w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń.
W swoim przemówieniu pan dyrektor zaznaczył, że wszyscy, którzy szkołę tworzą: nauczyciele i pracownicy, rodzice oraz uczniowie mają wpływ na panujący w niej klimat i relacje. Podziękował wszystkim za zaangażowanie i ogromny wkład pracy na rzecz szkoły oraz poświęcenie i serce, którym obdarzani są uczniowie.jery07 dnia październik 13 2017 18:31:19 · Drukuj
Strona 3 z 40 < 1 2 3 4 5 6 > >>
REKRUTACJA
/
Punkt konsultacyjny
Pogoda Skarżysko-Kam.
NS.
REKLAMA ZPEW
/
Przetłumacz stronę

Szkolne Koło PCK
/
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

jery07
07/06/2013 18:56
Informacje dotyczące aktualnych wydarzeń związanych z ZPEW proszę przesyłać na adres jery07@wp.pl

Copyright ZPEW 2012